Archive for: December, 2012

rfp-robotRFP ROBOT: Website Request for Proposal Generator

The time has come for a new website (or website redesign), which means you need to write a website request for proposal or web RFP. A Google search produces a few examples, but they vary wildly and don’t seem to speak really to your goals for developing or redesigning a new website. You need to write a website RFP that will clearly articulate your needs and generate responses from the best website designers and developers out there. But how?

Have no fear, RFP Robot is here. He will walk you through a step-by-step process to help you work through the details of your project and create a PDF formatted website design RFP that will provide the information vendors need to write an accurate bid. RFP Robot will tell you what info you should include, point out pitfalls, and give examples.


Mattress People Getting Down to Business

Pixeldust has launched the new Mattress People website. Built on the Drupal platform, the new website features easy navigation and a fresh, comfortable theme. Users can find information on mattress brands and types of beds, view upcoming Mattress People sales and find Mattress People locations.

Internationaal Symposium 2012

De SEGD organisatie zal op 27 april in London het Internationale Symposium DESIGN • INNOVATION • COLLABORATION organiseren. Het Symposium is georganiseerd in samenwerking met het V&A Musem en zal in uitdagende sessies ingaan op iconisch Engels ontwerp. Een unieke en inspirerende sessie met Malcolm Garrett en Kenneth Grange. Tevens zal tijdens deze sessie korte presentaties van Mike Dempsey, Georgina von Etzdorf, en Alex McDowell te zien zijn. In de sessie Out of the Box zal Rob McIntosh zijn visie delen op het gebied van toekomstige vormen van communicatie en interactie. Patricia Austin zal spreken over hoe sociale innovatie een rol kan spelen in communicatie voor de gebouwde omgeving. Gevolgd door “New Sounds Good.” Een ervaring als geen ander, Jason Singh is een multidisciplinaire artiest die werkt met een combinatie van nieuwe en oude media om een verhaal te vertellen. In de sessie “Samenwerking” zullen sprekers uit verschillende disciplines ingaan…

Read More →

Interactie in een Dynamische Omgeving

Welke elementen kunnen de beleving verhogen in een omgeving? Hoe kan je op een interactieve manier communiceren om de informatie op een interessante manier over te brengen? Dit artikel is een weergave van Dynamic Environments, vrij vertaald, Interactie in een Dynamische Omgeving. Een Dynamische Omgeving speelt in op input vanuit de gebruiker en past de informatie/beelden aan. Het verschil met een statische omgeving is dat deze niet aanpasbaar is. Dynamische Omgevingen zijn bij uitstek geschikt voor hotels, musea, bibliotheken, scholen en / of theaters. Het is met deze methodiek mogelijk een interactieve omgeving te creëren waarbij betrokkenheid een verhoogt belevingselement aan de gebruiker mee geeft. Dynamische Omgevingen kan inspelen op gemoedstoestand zoals bijvoorbeeld het veranderen van kleur in je hotel kamer of het toevoegen van extra lagen van informatie in een museum. Beleving en interactie zijn kern onderdelen van een dynamische Omgeving. Vernieuwend denken In het hotel CitizenM word gebruik…

Read More →

Internet of Things en de gebouwde omgeving

Internet of Things is vrij-vertaald Het Internet der Dingen. Een beschrijving naar een connectie tussen unieke elementen in onze omgeving. Als het ware gaan de elementen onderling communiceren en informatie delen in een internet-achtige omgeving. De technologie staat voor de deur om het Internet of Things te implementeren in ons dagelijks leven. Maar wat brengt het Internet of Things ons? Wordt ons leven er beter of gemakkelijker van? Wie controleert wat er tussen welk element gedeeld wordt? Vragen waar we nu nog geen antwoord op hebben. Eén ding is wel duidelijk, in alles en overal worden computer-chips gemaakt. Van elk apparaat wat je in huis bezit is waarschijnlijk uitgerust met een of andere chip om het element te besturen. Een logische (bedrijfsmatige) volgende stap is dat deze chips uitgerust worden met een internet connectie. Maar wat betekent dat eigenlijk? Kort gezegd: Internet of Things is (in de toekomst) in staat…

Read More →

Boek: “The Wayfinding Handbook”

Het Engelse boek “The Wayfinding Handbook” van US designer David Gibson, een interessant boek over alles wat met wayfinding te maken heeft. Wayfinding is een Engelse benaming over het cognitieve proces van interpretatie van de mens in relatie tot de omgeving. In Nederland is deze term vrij-vertaald naar bewegwijzering, echter word bewegwijzering ook als term gebruikt bij het produceren van borden. Het boek gaat in op het eerste, wayfinding, en is bedoelt voor ontwerpers, producenten, studenten en klanten. Het boek beschrijft per hoofdstuk welke stappen er doorlopen worden om tot een juiste aanpak voor bewegwijzering-systemen te komen. Van begin-fases tot implementatie bespreekt het boek in luchtige Engelse taal wat het proces inhoud. A man­ual for stu­dents, teach­ers, pro­fes­sion­als, and clients. Het boek is uitgekomen in 2009 en is nog toonaangevend in de ontwerp en advies industrie op het gebied van bewegwijzering. Strategie, ontwerp en proces In de eerste hoofdstukken beschrijft…

Read More →

Stadsbewegwijzering

Een bewegwijzering systeem heeft de functie om mensen te informeren in een bekende- of/en onbekende omgeving. Het van essentieel belang de gebruiker centraal te stellen en gerichte informatie te tonen over de omgeving. Hierdoor is het mogelijk met een effectief bewegwijzering systeem mensen te geleiden naar de gewenste bestemming.Hoe oriënteren, navigeren of onthouden wij de gebouwde omgeving? Waarom herkennen of begrijpen wij de ene omgeving beter dan de andere? Geografische stadsplattegronden worden vaak gebruikt te laten zien waar u zich bevint. U bekijkt dan de omgeving van bovenaf wat het oriënteren niet altijd even gemakkelijk maakt. Bij het bezoeken van een stad is het van essentieel belang het juiste belevingsgevoel mee te geven. Steden investeren in de communicatie naar buiten toe, zoals met citymarketing. Juist is het belangrijk informatie in de stad aan te laten sluiten met de behoefte van de gebruiker en identiteit van de stad. Met de ontwikkeling…

Read More →

Inspiratie blog

Via de weblog van designworkplan zal informatie en nieuws gepubliseerd worden. De artikelen hebben betrekking op de werkgebieden en innovaties van designworkplan. designworkplan zet zich in voor het verbreden en verdiepen van kennis op het gebied van typografie, grafisch ontwerp, cognitieve geest in relatie tot de gebouwde omgeving en meer. Blijft op de hoogte en abonneer je op de RSS feed van deze inspiratie blog. Drupal Developer

Pioneer Surgical On Point

Pixeldust has launched the new Pioneer Surgical Distributor website. Built on a Drupal platform, the new website features a custom Pioneer brand theme and effectively provides Orthopedic, Cardiac, Spinal and Biologic information for existing and potential clients.

Back to Top